POMIAR ZUŻYCIA POWIETRZA SPRĘŻONEGO

Równocześnie z zajmowaniem się systemami sprężonego powietrza trzeba poświęcać uwagę również jego ilości, zużywanej w ramach eksploatacji.  Warto również prowadzić pomiar strat spowodowanych przez  wyciek sprężonego powietrza poza urządzenie, ilości powietrza zużytego do przedmuchiwania itp.  

W tym celu oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzania pomiarów.

.

Dostawy  czujników przepływowych, systemów pomiaru

Wyprojektujemy, dostarczymy, zainstalujemy i uruchomimy systemy pomiarów według potrzeb, czy to dla pomiarów ciągłych czy jednorazowych, pomiarów w całym zakładzie czy też na poszczególnych liniach.

.

Pomiary zużycia w formie usługi

O ile klient nie ma w planie inwestowania do samodzielnego czujnika przepływowego jesteśmy gotowi podjąć się przeprowadzenia pomiarów w formie usługi. Nasze urządzenia pomiarowe zainstalujemy na wyznaczone mechanizmy w zakładzie klienta  a następnie przeanalizujemy uzyskane dane i dostarczymy  raport wyjściowy pomiarów.

Do pomiarów wykorzystujemy zazwyczaj czujniki działające na zasadzie pomiaru kalorymetrycznego, gdzie czujnik rejestruje ciepło generowane przez monitorowane przepływające medium, a następnie konwertowane do postaci sygnału pomiaru do opracowania cyfrowego. Stosowanie nowoczesnych technologii pomiaru gwarantuje osiąganie bardzo dokładnych wyników.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat naszych usług w zakresie pomiaru zużycia sprężonego powietrza prosimy o kontakt.

.

Urządzenie do pomiaru zużycia sprężonego powietrza  S-AIR

Dla zainteresowanych kontrolą zużycia sprężonego powietrza w poszczególnych węzłach technologicznych zaprojektowaliśmy urządzenie S-AIR – uniwersalny kompleksowy aparat do łatwego pomiaru przepływu i rejestracji danych!

Aplikacje

  • pomiar zużycia maszyn, linii, urządzeń do przedmuchiwania itp.
  • pomiar ilości wyciekającego sprężonego powietrza
  • pomiar zużycia sprężonego powietrza, N2 , CO2 , O2 i innych gazów

E-shop

pobierz kartę techniczną S-AIR