USUWANIE ŁADUNKÓW STATYCZNYCH - ANTYSTATYKI

Noże powietrzne oraz dysze MOS dostarczamy również do aplikacji usuwania ładunków statycznych

Nóż powietrzny z prętem antystatycznym kombinuje efekt wzmocnienia strumienia powietrza oraz jonizacji do utworzenia kurtyny jonizowanego powietrza o wysokiej prędkości. Ten wspólny efekt można wykorzystać do neutralizacji elektryczności statycznej oraz usuwania pyłu na przykład podczas obróbki powierzchni, druku, pakowaniu, w przemyśle tworzyw sztucznych czy tekstylnym.

    

Inne aplikacje: 

  • produkcja urządzeń medycznych i farmaceutycznych
  • produkcja i obróbka tworzyw sztucznych
  • produkcja i obróbka papieru
  • produkcja i kompletacja elektroniki
  • pakowanie i maszyny do pakowania
  • optyka
  • nanotechnologia

.

Pręty jonizacyjne, jonizatory

Dostarczamy elementy jonizacyjne w różnych wersjach. Razem z naszymi nożami powietrznymi dostarczamy zazwyczaj pręty jonizacyjne o różnej długości i wydajności (w zależności od poziomu ładunków statycznych, prędkości ruchu wyrobu itp.); dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić potrzeby różnych aplikacji.

Dostarczamy pręty standardowe, o wysokiej skuteczności, pręty z wbudowanym  wysokonapięciowym źródłem i zasilaniem 24 V DC lub proste szpilki jonizacyjne.

      

Dysze jonizacyjne oraz pistolety

Prócz noży powietrznych można szpilki jonizacyjne łączyć również ze specjalnymi dyszami powietrznymi MOS, ewentualnie z ręcznymi pistoletami pneumatycznymi. Można w ten sposób uzyskać skuteczny sposób usuwania ładunków statycznych na swoich wyrobach z długim zasięgiem, o prostym montażu lub z możliwością prostej odręcznej manipulacji.

        

Ta kategoria obejmuje również specjalny pistolet transvectorowy ze szpilką jonizacyjną typu AG-02-VOSP.

    

Kolejnym specjalnym pistoletem anestatycznym jest wersja z płaską dyszą i krótkim prętem jonizacyjnym o długości 50 mm. Pistolet jest ergonomiczny i solidny. Główną zaletą tego typu jest bardzo niski poziom hałasu.

    

Jonizujący fani

Wentylatory jonizacyjne umożliwiają wysoce wydajną neutralizację elektryczności statycznej na duże odległości i duże obszary.

    

Źródła sieciowe

Poszczególne pręty jonizacyjne lub szpilki trzeba uzupełnić o odpowiednie źródła wysokiego napięcia. Te mają do dyspozycji różne ilości podłączeń prętów jonizacyjnych (1,2,4) oraz różną długość. Można je podłączyć do  PLC ze sprzężeniem zwrotnym w stosunku do właściwej funkcji urządzenia jonizującego. Źródła łączone są z prętami za pomocą kabli wysokonapięciowych prostym sposobem połączenia i o dowolnej długości.

      

Jonizatory w wersji Ex

Czy rozwiązujesz problemy elektryczności statycznej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem? Nawet w tym przypadku możemy zaoferować rozwiązanie ...

    

Statyczny licznik energii elektrycznej i kontrola jonizatora

FMX-003 to kompaktowe urządzenie do wykrywania i pomiaru ładunku elektrostatycznego. Kieszonkowy rozmiar ułatwia korzystanie z niego i jest łatwy w użyciu dzięki 4 przyciskom.

           

.

E-shop

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat odpowiednich komponentów jonizacyjnych do wykorzystania razem z nożami powietrznymi i dyszami MOS prosimy o kontakt.