ZAWORY OSCYLACYJNE/PULSACYJNE I PISTOLETY

Zawór pulsacyjny 2/2 do pistoletów pneumatycznych

Oscylacyjny zawór pneumatyczny z możliwością ustawiania częstotliwości pulsów. Przeznaczony jest do montażu przed pistolet pneumatyczny. Dynamiczne uderzenie, powstające w wyniku pulsacji strumienia sprężonego powietrza, jest niezwykle skuteczne w wielu aplikacjach, dla których podstawowe pistolety pneumatyczne są niewystarczające. Ponadto osiągane są duże oszczędności sprężonego powietrza dzięki przerywaniu jego strumienia.

           

E-shop

Zawór pulsacyjny 5/2 do dysz pneumatycznych i pistoletów

Oscylacyjne zawory zasuwowe. Zwiększony przepływ zaworu umożliwia jego wykorzystanie do aplikacji przedmuchiwania z wykorzystaniem większej ilości dysz. Częstotliwość pulsów można delikatnie nastawiać za pomocą pary czułych zaworów dławiących.

               

E-shop

Pneumatyczne pistolety pulsacyjne

Pneumatyczne pistolety z wbudowanym zaworem oscylacyjnym oraz możliwością ustawiania częstotliwości pulsu. Wywołuje silne dynamiczne uderzenie równocześnie z zachowaniem ergonomicznego kształtu pistoletu. Są bardzo skuteczne w wielu aplikacjach, w których podstawowe pistolety pneumatyczne nie wystarczają. Ponadto dochodzi do wyraźnej oszczędności sprężonego powietrza dzięki przerywaniu strumienia powietrza.

E-shop